.
 
.

Іноземна мова

 

 

 

Інформація про вчителів

 
Мірошниченко
Юрій
Дмитрович
Коткова
Валентина
Федорівна
Полив'яна
Олена
Вікторівна
вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії
вчитель англійської мови, вчитель першої категорії
вчитель англійської мови, спеціаліст
стаж роботи 14 років
стаж роботи 36 років
стаж роботи 2 роки

Григораш

Ольга

Вікторівна

Лупивовк

Юлія

Олексіївна

Руденко

Катерина

Леонідівна

вчитель англійської мови, спеціаліст

вчитель англійської мови, спеціаліст

вчитель англійської мови, спеціаліст

стаж роботи 1,5 роки

   

 

Керівник шкільного методичного об'єднання Мірошниченко Юрій Дмитрович.

Звіт МО, план роботи

 

План роботи методичного об'эднання іноземної мови (англійської) на 2014/2015 навчальний рік

 

/uploads/editor/3804/334671/sitepage_23/files/kalendarniy_plan_20142015dokument_microsoft_office_word_3__6.docx

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1

Ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм і вироблення рекомендацій щодо їх впровадження у навчально-виховний процес

 

серпень

Мірошниченко Ю.Д.

 

2

Ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх впровадження в навчально-виховний процес

вересень

Мірошниченко Ю. Д..

 

3

Проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків

жовтень-квітень

Мірошниченко Ю.Д.

Коткова В.Ф.

 

4

Розробка матеріалів щодо проведення шкільної олімпіади з англійської мови та узагальнення результатів олімпіади

жовтень

 

Мірошниченко Ю.Д.

Коткова В.Ф.

 

5

Розширення потенційного словникового запасу як засіб навчання читання іноземних текстів без словника

листопад

Мірошниченко Ю.Д.

 

6

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2014 року та вироблення рекомендацій щодо усунення труднощів в опануванні учнями програмним матеріалом у ІІ семестрі 2015 року

грудень

Мірошниченко Ю.Д.

 

7

     Впровадження рольової гри в навчання діалогічного мовлення

 

січень

Коткова В.Ф.

 

8

Сучасні підходи презентації нового лексичного матеріалу.

 

березень

Мірошниченко Ю.Д.

 

 

 

9

Комунікативний системно-діяльнісний підхід до вивчення  іноземної мови

 

березень

Поливяна О.В

 

10

Аналіз стану підготовки учнів 9-х та 11-х класів до ДПА та ЗНО

 

Мірошниченко Ю.Д.

11

 

 

Підсумки роботи за2014/2015навчальний рік. Задачі на новий 2015/2016 н.р.

травень

Мірошниченко Ю.Д.

/uploads/editor/3804/334671/sitepage_23/files/kalendarniy_plan_20142015dokument_microsoft_office_word_3__6.docx

Аналіз роботи методичного об'эднання вчителів іноземної мови (англійської) Харківської гімназії №163 за 2013/2014 навчальний рік

Аналіз роботи

методичного об’єднання вчителів іноземної мови (англійської) Харківської гімназії №163
за 2013/2014 навчальний рік

 

В методиці викладання іноземних мов найбільшої актуальності набуло питання навчання не іноземної мови взагалі, а спілкування іноземною мовою. З урахуванням важливості комунікативної спрямованості навчання іноземної мови на початку навчального року вчителями були розроблені заходи щодо підвищення якості навчання англійської мови.

 Вчителі кафедри іноземної мови ставлять перед собою задачі, які передбачають навчання школярів комплексу вмінь спілкування іноземною мовою шляхом правильно організованого,   координованого   спілкування   в   класі.   Тому  в  цьому навчальному    році    ми    продовжували    працювати    над    проблемою «Комунікативно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови». Всі вчителі мають свою тему самоосвіти, впроваджують та удосконалюють її у процесі навчання: Катрич К. І. «Розвиток комунікативних навичок учнів»; Коткова В. Ф. «Удосконалення усного мовлення учнів», Мірошниченко Ю. «Розвиток комунікативної компетенції при навчанні читання», Кобзєва Т.А. «Рольові ігри на уроках іноземної мови, Поливяна О.В. рольові ігри,як ефективний спосіб формування комунікативних навичок», Кузьменко О.С. «Навчання мовленнєвої взаємодії на уроках англійської мови».

Було проведено дев'ять методичних засідань, на яких вчителі виступали з доповідями та ділилися своїм досвідом. Теми доповідей були спрямовані на впровадження комунікативно-орієнтованого та інтерактивного підходу до вивчення іноземної мови: Катрич К.І. «Різні стилі та стратегії навчання читання на уроках англійської мови»,       Коткова В. Ф. « Мовленнєві вправи для навчання діалогічного мовлення», Мірошниченко Ю. Д. «Комплексне тестування для перевірки мовленнєвої компетенції».

Були розглянуті рекомендації та розроблені завдання для проведення ДПА з іноземної (англійської) мови для учнів 9-х класів, заходи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

Основною метою та задачами роботи МО вчителі вбачали в оновленні змісту навчальної освіти, опануванні учнями мовленнєвої умінь на рівні достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Вчителі англійської мови продовжували активно впроваджувати та застосовувати пошукові особистісно-орієнтовні завдання для розвитку комунікативного процесу, намагалися формувати в учнів позитивне ставлення до іноземної мови, а також умінь самостійної пошукової креативної роботи; залучати учнів до самооцінки, самопізнання і самовдосконалення в різних видах діяльності; надавали можливості кожному учневі випробовувати себе в різних видах творчості, створювали сприятливу атмосферу для розвитку творчих здібностей та самореалізації особистості учня, продовжували впроваджувати різні види та форми діяльності на уроках (індивідуальна, парна, групова, колективна), звертали увагу на викладання фонетики. Кожним вчителем був складений план самоосвіти на 2013/2014 навчальний рік, а також графік роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад і МАН.

В цьому навчальному році Мірошниченко Ю.Д., вчитель англійської мови пройшов атестацію, він підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Катрич К.І. пройшла курси підвищення кваліфікації  при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» з 10.02.2014 по 21.03.2014 року,за що отримала свідоцтво за № 42/10 про підвищення кваліфікації. Катрич К.І. брала участь семінарах підвищення педагогічної майстерності: « Запровадження сучасних технологій у викладанні англійської мови», « Practical Tips for Speaking and Writing», «  Организация научно-методической работы учителя иностранного языка».

З 01.10 по 25.10. 2013 року студенти 4 курсу групи ЯЕ-44 факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна пройшли педагогічну практику в Харківській гімназії №163. За час проходження практики студентами було проведено 8 уроків та позакласний виховний захід. Керівники педагогічної практики в школі підтверджують, що студенти вільно володіють матеріалами уроків, вони опанували вмінням оцінювати рівень знань умінь та навичок учнів .

Учні 8-11 класів брали участь у II (районному) етапі олімпіади з англійської мови. Школа посіла IV місце.  Учні 8-Б кл. Бочков Дмитро (вчитель Катрич К.І.) та Шпаков Родіон (вчитель Мірошниченко Ю.Д.) посіли II місце. Учні 9-Б класу Прохненко Марія та   Кришталевич Аліна (вчитель Мірошниченко Ю.Д.) посіли відповідно II-ге та III-є місця. Сідорчук Єлизавета, учениця 11-го класу (вчитель Катрич К.І.) посіла II-ге місце. Єлизавета брала участь у ІІІ-му (обласному) етапі олімпіади з англійської мови та посіла також I-ге місце, за що отримала Диплом I- ступеня Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Цього року одна робота МАН  була представлена  на районний конкурс. Учень 11-го класу Ятченко Віталій посів III-є місце. Тема роботи: «Особливості перекладу герундія та  герундіальних зворотів в англійській мові»

Команда учнів 11-го класу брала участь у II-му районному турнірі з англійської мови для учнів 9-х-11-х класів “Welcome to the USA “. Команда посіла IV-місце.

В рамках роботи шкільного Євроклубу були проведені зустрічі з волонтером із Канади Даніелем Брунвічем 02.10.2014, а. 29 .01.2014 року зустріч з волонтером із Польщі Даніелем Квятковським, які розповіли учням багато цікавого про культуру, звичаї.  національні традиції Польщі, Франції та Канади. Мета заходів - покращення знань учнів про Європейський союз, сприяння виховання в них європейської самосвідомості, вивчення спільної європейської культурної спадщини.

В школі був проведений тиждень англійської мови (12.05.2014-16.05.2014р.). Вчителями було проведено ряд заходів з метою оптимізації навчально-виховного процесу. Мірошниченко Ю.Д. провів радіопередачу: «Customs and Traditions of Great Britain» (10-Б кл.) та брейн-ринг "English Traditions " (8-Б кл.). Катрич К.І. – круглий стіл – “Mother’s Day’’(7-Б), усний журнал  «We Love English» (6-Б кл.).  Коткова В. Ф.-  інсценування казки «Three Little Kittens» (3-A кл). Поливяна О.В. - інсценування казки «Pudding Lane» (4-Б кл) . 

З метою запровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю та розвитку творчих здібностей, 82 учні 4-11-х класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Олімпус» (осіння та весняна сесії). Всі учасники були нагороджені сертифікатами.

Взагалі   роботу   методичного об'єднання   можна   вважати   задовільною. Недостатньо уваги приділено вивченню нових програм. Не завжди широко застосовувалися активні  форми і  методи навчання,  що передбачають зокрема,   використання   технічних   засобів   навчання,   надання більше практичної спрямованості заняттям, викорінення схематизму. За підсумками відвіданих уроків деякими вчителями не завжди правильно організовувалося навчальне  спілкування  на  уроці,  не  завжди  завдання  підбиралися з урахуванням   рівня   володіння   учбовим   матеріалом,   а  також  ступеня зацікавленості учнів у їх виконанні.

 

 

Євроклуб "Gymnasium"

 

25 березня 2015 року студентка із США Марія Сабіна зустрілася з учнями 9-11-х класів та розповіла про особливості життя молоді та традиції США

 

 

 

18 лютого 2015 року в рамках роботи шкільного Євроклубу була проведена зустріч з студентом із Нігерії Усманом Фотокуном, який розповів про культуру та традиції Нігерії, а також був у складі журі конкурсу презентацій на тему "Gadgets of the XXI century".

Вітаємо переможців конкурсу учнів 10-Б класу

Шумейко Анастасію ("Time Machine")

Морозову Єлизавету ("GPS")

Кришталевич Аліну ("The Internet. Pros&Cons")

 

Оголошується конкурс презентацій на тему "Gadgets of the XXI century"

 

Зустріч членів шкільного євроклубу з волонтером із Польщі

29 січня 2014 року в рамках роботи шкільного Євроклубу була проведена зустріч з волонтером із Польщі Даніелем Квятковським, який розповів учням багато цікавого про культуру, звичаї та національні традиції Польщі.

Зустріч членів шкільного євроклубу з волонтером із Канади

В рамках роботи шкільного Євроклубу другого жовтня була проведена зустріч з волонтером із Канади Даніелем Брунвічем. Мета заходу - покращення знань учнів про Європейський союз, сприяння виховання в них європейської самосвідомості, вивчення спільної європейської культурної спадщини.

Методична скарбничка

 

  Матеріали для підготовки та умови прповедення олімпіади 

                               4 клас  

 завдання 2012                     відповіді до завдань

 завдання 2013                     відповіді до завдань

                              5 клас

 завдання 2012                     відповіді до завдань

 завдання 2013                     відповіді до завдань

                              6 клас

 завдання 2012                     відповіді до завдань

 завдання 2013                     відповіді до завдань

                              7 клас

 завдання 2012                     відповіді до завдань

 завдання 2013                     відповіді до завдань

                              8 клас

 завдання 2012                      відповіді до завдань

 завдання 2013                      відповіді до завдань

                              9 клас

 завдання 2012                      відповіді до завдань

 завдання 2013                      відповіді до завдань

                            10 клас

 завдання 2013                     відповіді до завдань

                           11 клас

 завдання 2013                     відповіді до завдань

 

Завдання для підготовки до олімпіади з іноземної мови (англійської)

8 клас

Reading           Listening         Writing            Speaking

9 клас

Reading           Listening         Writing            Speaking

10 клас

Reading           Listening         Writing            Speaking

11 клас

Reading           Listening          Writing           Speaking

 

 

Виступи вчителів на засіданнях методичного об'єднання:

Новини

 

Виступ керівника методичного об'єднання на педагогічній раді 19.02.2015

Презентація на тему "Обдаровані діти: підходи до навчання та виховання"

 

Вітаємо Мірошнікову Вероніку , ученицю 4-Б класу, яка посіла 8 місце у всеукраїнській предметній олімпіаді "Олімпус" (осіння сесія) з англійської мови

Інсценування новорічних казок на англійській мові серед учнів 4-х класів (вчитель англійської мови Коткова В.Ф.)

       23.10.2014 відбувя II етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

Результати II етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

Вітаємо переможців олімпіади Снопкову Валерію -II місце, Чорноморд Євгенію -III місце (8- Б) клас), Бочкова Дмитра - II місце (9-Б клас), Кришталевич Аліну -III місце, Прохненко Марію -III місце (10-Б клас)

                      17.10.2014 Пройшов I етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

Результати I етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

 

 Підручник з англійської мови для 6 класу. О.Карп'юк (нова програма)

             

 

У світі чарівної казки

23 грудня 2013 року відбулося новорічне свято, яке було проведено вчителем англійської мови Котковою Валентиною Федорівною.

19.12.2013 року керівник ШМО, вчитель англійської мови Катрич К.І. брала участь у тренінгу з методики викладання англійської мови за темою: "Інноваційні технології навчання на уроках англійської мови у середніх та старших класах".

Учні 4 - А класу Шелест В., Андрєєв А., Плахотнік І., Малявін Д. та Сосницький Д. приймали участь в осінній сесії з англійської мови "Олімпус".

Вчитель Коткова Валентина Федорівна.

 

Мірошниченко Юрій Дмитрович провів відкриті уроки:

28.11 - "Моя улюблена книга" у 8-Б класі

04.12. - "Хвороби та їх лікування" у 7-Б класі

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах

Вітаємо ученицю 11 класу Сідорчук Єлизавету, яка посіла І місце в обласній олімпіаді з англійської мови
Вітаємо переможців та учасників ІІ (районного) етапу олімпіади з англійської мови!

 

Бочков Дмитро, 8-Б клас, ІІ місце

Шпаков Родіон, 8-В клас, ІІ місце

Прохненко Марія, 9-Б клас ІІ місце

Кришалевич Аліна, 9-Б клас, ІІІ місце

Сідорчук Єлизавета, 11 клас, ІІІ місце

Ятченко Віталій, 11 клас, IV місце

Полив'яний Вадим, 10-Б клас, VI місце

Шудренко Єлизавета, 10-Б клас, VII місце

Наша школа посіла 3-тє місце в районі

Вітаємо переможців районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

ПІБ

 

Відділення/

секція

 

Науковий керівник

 

Місце

1

 

Ятченко Віталій

11 клас

Мовознавство, англійська мова

Катрич К.І.

IIІ

08 листопада 2013 року в Харківськії гімназії №163 була проведена олімпіада "ОСІННЯ СЕСІЯ 2013": "Олімпус". В предметній олімпіаді брали участь учні 4-11 класів. Загальна кількість учасників - 41.

Співпраця з вищими навчальними закладами

З 01.10 по 25.10. 2013 року студенти 4 курсу групи ЯЕ-44 факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна пройшли педагогічну практику в Харківській гімназії №163. За час проходження практики студентами було проведено 8 уроків та позакласний виховний захід. Студенти довели, що вільно володіють матеріалами уроків, опанували вмінням оцінювати рівень знань умінь та навичок учнів .