.
 
.

Початкова школа

 

 

Бондур Світлана Петрівна

Лаврова Ольга Василівна

Казакова Лариса Іванівна

вчитель початкових класів,

вчитель вищої категорії

званна "Вчитель-методист"

вчитель початкових класів,

вчитель 2 категорії

вчитель початкових класів,

вчитель 1 категорії

стаж роботи - 39 років

стаж роботи - 17 років

стаж роботи - 29 років

 

 

Гриб Наталія Миколаївна

Ангелюк Лариса Михайлівна

Маренкова Лариса Іванівна

вчитель початкових класів,

вчитель 1 категорії

вчитель початкових класів,

вчитель спеціаліст

вчитель початкових класів,

вчитель 1 категорії

стаж робот - 32 років

стаж роботи - 25 роки

стаж роботи - 22 років

 

Кононенко Олена Олександрівна

Бакуліна Наталія Дмитрівна

вчитель початкових класів,

вчитель-спеціаліст

вчитель початкових класів,

вчитель вищої категорії

звання "Старший вчитель"

стаж роботи - 2 роки

стаж роботи - 29 років

 

Резван Людмила Василівна

Пронько Ірина Олексіївна

вчитель початкових класів,

вчитель 1 категорії

вчитель початкових класів,

вчитель спеціаліст

стаж роботи - 37 років

стаж роботи - 3 роки

Зінякова Інна Андріївна                                                                 Рибак Тетяна Іванівна

вчитель початкових класів,                                                         вчитель початкових класів,

вчитель спеціаліст                                                            вчитель вищої категорії, звання "старший вчитель"

стаж роботи -  6  років                                                                       стаж роботи - 24 роки

 

22 січня відбулось свято "Україна - моя Батьківщина", присвячена Дню Соборності України.

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН початкової школи

 

18.12.2014 в нашій гімназії відбулось святкове нагородження учнів 2-4 класів учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.Учні презентували свої роботи над якими вони працювали.

 

 

Засідання творчої групи вчителів початкової школи за програмою "Довкілля"

 

20 березня 2014 року на базі Харківської гімназії №163 пройшло засідання творчої групи вчителів початкової школи за програмою "Довкілля". Педагогічний колектив Харківської гімназії №163 поділився з колегами досвідом своєї роботи. 

 

 

 

 

 

Календарний  план роботи  методичного  об`єднання  вчителів  початкової  школи  на  2014/2015  навчальний  рік

№ з/п

Зміст  роботи

Термін

Виконавці

1.

Групова  консультація  вчителів  з  проблеми.

вересень

Литвиненко М. О.

2.

Перевірка  стану  ведення  учнівських  зошитів.

вересень - жовтень

Литвиненко М. О.

Керівник  МО

3.

Методична  оперативка,  опрацювання  інструктивно – нормативних  документів.

вересень

Литвиненко М. О.

Керівник  МО

4.

Перевірка  техніки  читання  учнів  1 – 4  класів  за  І  семестр

грудень

Литвиненко М. О.

5.

Підготовка  текстів  контрольних  робіт  з  математики  та  української  мови  в  1 – 4  класах  за  І  семестр

грудень

Литвиненко М. О.

Керівник  МО

6.

Проведення  Тижня  початкової  школи

січень

Члени  методоб`єднання

7.

Методична  оперативка:  підсумки  навчально – виховної  роботи  за  І  семестр

      січень

Литвиненко М. О.

8.

Учнівська  олімпіада  юних  математиків,  знавців  української  мови,  природознавства (довкілля)

лютий

Члени  методоб`єднання

9.

Творчий  звіт  учителів,  що  атестуються

березень

Члени  методоб`єднання

10.

Розробка  сценарію  Свята  Букваря

квітень

Учителі  1 – х  класів

11.

Підготовка  текстів  контрольних  робіт  з  української  мови  та  математики  за  рік.

травень

Литвиненко М. О.

12.

Перевірка  техніки  читання  за  рік  учнів  1 – 4  класів.

травень

Литвиненко М. О.

 

 

 

 

 

 

План  роботи методичного  об`єднання  вчителів  початкової  школи

на 2013/2014  навчальний  рік

№ з/п

Зміст  роботи

Відповідальний

Термін

Відмітка  про  виконання

1.

Методичні  рекомендації  щодо  вивчення  базових  предметів  в  2012/2013  навчальному  році.  Погодження   календарних планів   вчителів.

Погодження  планів  роботи  вихователів  ГПД.

Робота  з  нормативними  документами  щодо  заповнення  сторінок  журналу.

Бондур С.  П.

серпень

 

2.

Психологічна  адаптація  першокласників – основа  успішного  навчання.

Лаврова  О.  В.

жовтень

 

3.

Сучасний  урок;  суб`єктивність  навчання  і  варіативність  структури.

Резван  Л.  В.

січень

 

4.

Діагностика  як  один  із  засобів  подолання  неуспішності  молодших  школярів.

Гриб  Н.  М.

березень

 

5.

Підсумки  роботи  за  рік.  Задачі  на  новий  навчальний  рік.

Бондур  С.  П.

травень

 

 

 

 

 

 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН початкової школи

11 та 12 грудня 2013 року вперше у Харківській гімназії № 163 відбувся конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН початкової школи. Діти із задоволенням брали участь, про що свідчить кількість написаних робіт.

 

АНАЛІЗ
РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’
ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 163
У 2012 / 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. У 2012 / 2013 навчальному році вчителі початкової школи працювали над проблемою : Оновлення змісту, форми і засобів навчання учнів, що відповідають головній проблемі школи: Особистісно орієнтоване навчання як шлях інтелектуального розвитку учнів. Створення оптимальних умов для навчання та розвитку учнів, запроваджуючи нові педагогічні технології та сучасні наукові досягнення.
2. Методична робота методичного об’єднання була організована згідно з розділами річного плану школи.
3. До складу методичного об’
єднання входить 14 вчителів.


з/п

Прізвище, ім’я, по - батькові

Кваліфікаційна
категорія

Методична тема самоосвіти

1.

Бондур Світлана Петрівна
 

вища

Інтерактивні технології
навчання в початковій
школі

 

2.

Резван Людмила Василівна
 

І

Інтерактивні форми роботи
на уроках читання

3.

Лаврова Ольга Василівна

ІІ

Розвиток зв’язного
мовлення російськомовних школярів

4.

Казакова Лариса Іванівна

вища

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови
 

5.

Гриб Наталя Миколаївна

І

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

6.

Ангелюк Лариса Михайлівна

спеціаліст

Розвиток творчих здібнос –тей учнів початкової школи

7.

Маренкова Лариса Іванівна

вища

Розвиток творчих здібнос- тей учнів

8.

Пронько Ірина Олексіївна

спеціаліст

Розвиток мовлення учнів молодших класів на уроках рідної мови

9. Зінякова Інна Андріївна спеціаліст

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови

10. Фасолька Ірина Володимирівна спеціаліст

Використання дидактичних ігор на уроках математики

11. Калайда Вікторія Львівна спеціаліст

Адаптація шістирічних учнів до школи

12. Бутко Анна Володимирівна спеціаліст

Інтеріктивні форми роботи на уроках навчання грамоти

13. Кононенко Олена Олександрівна спеціаліст

Види ігрової діяльності на уроках у початковій школі

14.

Бакуліна Наталя Дмитрівна

вища

Розвиток пізнавальних
інтересів учнів

4. Протягом 2012 / 2013 року методичне об’єднання провело дев ять засідань , на яких були обговорені такі питання:
- Вивчення нормативно- інструктивних методичних матеріалів; - Підготовка до конкурсів і олімпіад.
- Творчі звіти вчителів , що атестуються.
- Проведення « Тижня початкової школи»
З теоретичних питань виступили з доповідями вчителі:
- Казакова Л.І. « Психодіагностична технологія визначення напряму профілізації дітей молодшого шкільного віку»
- БондурС.П. «Особливості виховання гіперактивних дітей молодшого шкільного віку»
5. Якісний склад методичного об’єднання .
- Перепідготовка вчителів на курсах ХОНМІБО – Бондур С.П., Резван Л.В.
- Курси за програмою проектного класу « Інтелект України» - Казакова Л.І.
- За підсумками атестації Казаковій Л. І. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
6. Всі уроки за графіком взаємовідвідування були проведені на високому і достатньому рівні . Вчителі, які атестувалися у цьому році (Казакова Л. І., Вербицька Л.Я.) провели декілька відкритих уроків , відповідно до графіка атестації , а також декілька відкритих виховних заходів.
7. Аналіз предметного тижня.