.
 
.

Медичні огляди

Медичне обслуговування

 
 Постановою Кабінету міністрів України №1318 від 08.12.2009 затверджено порядок   здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів   загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності.    Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає:проведенняобов'язкових медичних профілактичних 
оглядів; проведення профілактичнихщеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; 
здійсненняпрофілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; надання невідкладноїмедичної допомоги; 
організацію госпіталізації за наявності показань таінформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
Обов'язкові медичні профілактичні огляди учнівнавчальних закладів будуть проводитись щорокумедичними працівниками у 
присутності батьків або осіб, які їх замінюють, у лікувально-профілактичнихзакладах. Довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов'язкового медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють, надають медичному працівникові навчального закладу. 
Постановою визначено, що під час обов'язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають учнів та проводять обстеження, роблять висновок про стан їх здоров'я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування та  здійснення інших заходів.
     Згідно з постановою, молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють у навчальному закладі: заповнюють бланк довідки за формою 26 за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів; беруть участь в лікарському огляді учнів; проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження; надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми; проводять ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим; беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів; проводять просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров'я, виховання здорової дитини; організовують проведення поточної дезінфекції.ть медичному працівникові навчального закладу.
Особливу увагу документом приділено профілактичним щепленням.
Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського огляду проводять у медичному кабінеті медпрацівники навчального закладу із залученням медпрацівників лікувально-профілактичного закладу або у лікувально-профілактичному закладі. 
Щеплення проводяться за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.
     Інформація про медобслуговування фіксується і зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі.
Інформація про медичні профогляди та щеплення передається до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання учня.
     Узагальнена інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров'я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу. 
 
ГРАФІК
проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів 
у  2014/2015 навчальному році