.
 
.

Поради для вчителів

 

ДВАНАДЦЯТЬ ПРОСТИХ KPOKIB, ЩО ЗАБЕЗПЕЧАТЬ
НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДIТЕЙ У ЗВИЧАЙНОМУ КЛАСI

(поради вчителям)

  1. Спочатку з'ясуйте, що дiти вже знають.
  2. Довiртеся тому, що вони вже вивчили i в чому мають успiхи.
  3. Не змушуйте ix виконувати ту роботу, над якою працюе весь клас.
  4. Пропонуйте дiтям займатися альтернативною пiзнавальною дiяльнiстю замiсть того, щоб виконувати рiзноманiтнi тренувальнi вправи. Забезпечте ix можливiстю займатися комплексними та абстрактними iдеями.
  5. Виявiть ixнi iнтереси та органiзуйте подальшу роботу дiтей навколо цих iнтересiв.
  6. Надайте учням деяку свободу вибору заняття за рахунок „викупленого"

часу.

  1. Дозвольте iм навчатися швидше, нiж ixнi однолiтки.
  2. Уникайте читання нотацiй дiтям та iнших методiв, якi вчителi

полюбляють використовувати в критичних ситуацiях.

  1. Довiряйте дитинi, якщо вона вивчае щось нетрадицiйним шляхом. 10.Допоможiть дiтям знайти таких же однолiткiв, як i вони. Нiколи не

обговорюйте i не судiть ixнi вмiння спiлкуватися лише за тим, як вони

взаемодiють зi своiми однолiтками.

11.Надихайте ix до постiйного пошуку та вибору дiяльностi.

12.Надавайте дiтям можливiсть виконувати i творити власнi iдei та цiнувати свою власну роботу.