.
 
.

Умови прийому до ВНЗ

 

 

Додаток 1. для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 

 

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

 

Додаток 3. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали 

 

Додаток 4. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей