.
 
.

Управління

 
Управління – це процес взаємовпливу, що викликає взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діалогічній основі, яка забезпечується спільним визначенням реалістичної мети із подальшим поєднанням зусиль і самоспрямування дій на її досягнення.

Основні управлінські завдання на 2014/2015 навчальний рік

     Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища мікрорайону.

     Розвиток існуючої системи повної загальної освіти, підтримка її ефективного функціонування.

     Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.

     Удосконалення управління навчальним закладом на основі впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

     Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, долучивши до цього процесу раду навчального закладу, батьків, громадськість, спонсорів

Стратегічні завдання колективу

1. Створити умови для розвитку кожного вчителя, колективу в цілому, які передбачають:
- знання реальних можливостей кожного вчителя;
- постановку перед кожним учителем таких завдань, де він може найкраще реалізувати себе на користь загальній справі;
- надання максимально широкої ініціативи без зайвої опіки та формалізму; стимулювання сміливих думок та ініціативи;
- моральну й матеріальну підтримку творчих і високопрофесійних учителів;
- постійне і вчасне фіксування досягнень кожного вчителя.
2. Продовжити роботу над створенням команди вчителів, які люблять свою справу, дітей, школу.
3. Створити систему навчання вчителів за формулою: «Навчився сам – навчи колегу».
4. Повернутися обличчям до учнів та батьків, надавши їм право впливати на стан справ у школі (через шкільну раду, батьківські комітети, учнівське самоврядування).
5. Систематично аналізувати результати своєї діяльності, виявляти проблеми, визначити шляхи подальшого розвитку.