.
 
.

Соціальна робота

Соціальний педагог: Дегтяр Ірина Євгеніївна


Освіта, рік закінчення: 2008р, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, повна вища освіта за спеціальністю “Дошкільне виховання”, кваліфікація викладач дошкільної педагогіки та психології у вищих навчальних закладах, магістр; 1979р., Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка, спеціальність “теорія музики”, кваліфікація викладач муз. школи по сольфеджіо, муз. літературі і заг. фортепіано.кваліфікація викладач дошкільної педагогіки та психології у вищих навчальних закладах, магістр; 1979р., Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка, спеціальність “теорія музики”, кваліфікація викладач муз. школи по сольфеджіо, муз. літературі і заг. фортепіано.
Стаж роботи (педагогічний/соц. педагог): 36 років / 6 років

Пріоритетні напрямки роботи соціального педагога:

• Підвищення рівня самосвідомості учнів, становлення моральних цінностей, підвищення рівня загальної культури.

• Соціальний-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту.

• Профілактика адективної поведінки учнів гімназії на основі пропаганди здорового способу життя.

• Сприяння створенню в школі та в родинах учнів, педагогічних працівників здорового психологічного клімату.

Тема самоосвіти соціального педагога Дегтяр І. Є.

Створення умов та сприяння повноцінному особистістному творчому та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, адаптація в соціумі.

Основні мета і задачі роботи соціального педагога :

Організація виховних, освітніх взаємодій з проблемною особистістю, яка потребує допомоги (підтримка дітей з сімей «групи ризику», допомога у вирішенні проблем, співробітництво з сім’єю, школою, посередництво в особистісній самореалізації, спонукання особистості до самоорганізації, самостійності); соціально-психологічна допомога і підтримка особистості в кризових ситуаціях (з'ясування змісту проблеми, редагування проблеми, вибір програми і плану дій, обговорення шляхів вирішення проблеми, допомога в організації виходу з проблем координування зусиль найближчого оточення особистості, створення групи-підтримки); корекція взаємин, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особистості і групи (моделювання ситуацій для нового досвіду, моделювання сфер успішної діяльності, організація діалогу і співробітництва, організація мікросередовища із зміненими взаєминами; допомога у розблокуванні позитивних емоцій, створення і оцінка ситуацій успіху, зміна уявлень особистості про власне «Я», підтримка ініціатив, створення умов для творчості).

Основні мета і задачі роботи соціального педагога з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги (діти пільгового контингенту):

Своєчасне виявлення дітей, які потребують консультації медиків-спеціалістів і надання поради педагогам і батькам щодо роботи з цими дітьми; вивчення соціально-педагогічних цінностей особистості, соціально-педагогічних впливів середовища на людину, яка росте і розвивається (спостереження, бесіда, опитування експертів, інтерв'ю, анкетування, невербальний діагноз, вивчення документів).

Мета роботи - адаптація учнів у шкільному закладі та індивідуальний розвиток кожної дитини. Надання допомоги вчителям, батькам, дітям у створені здорового соціального клімату у шкільному середовищі.

Мої права і обов'язки. Поради батькам і вчителям

Спілкування як міжособистісна взаємодія

Кожна людина має потребу у спілкуванні, налагодженні соціальних контактів. Постає вона як необхідність у нових враженнях, почуттях, знаннях, у бажанні поділитися з кимось своїми переживаннями й думками, обмінятися певною інформацією, налагодити стосунки.

Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть, що троє учнів вирішили підготувати стінгазету. Хтось пише заголовки, хтось підбирає малюнки, хтось складає тексти. Тут спілкування виступає як міжособистісна взаємодія, тобто як сукупність зв'язків і взаємовпливів людей, що складаються в їхній спільній діяльності. Наприклад, учень після уроку віддає вчителеві праці інструмент, яким працював, а вчитель кладе його в шафу. Обміну інформацією тут не відбулося, але взаємодія сталася. У хід спілкування його учасникам можна не тільки брати участь у комунікації, але й організувати обмін діями, спланувати загальну діяльність, виробити форми та норми сумісних дій.

Спілкуючись, людина не тільки обмінюється інформацією з іншими людьми. Вона звертається до них із проханням, запитанням чи вимогою, ставить собі за мету вплинути на співрозмовника, добитися потрібної відповіді чи виконання доручення.

Спілкування виконує цілий ряд різних функцій, зокрема:

1. Комунікативна функція – це зв'язок людини зі світом у всіх формах діяльності.

2. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації.

3. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов'язана з суб'єктивними характеристиками партнерів, з особливостями їх прагнення до взаємопізнання, до необхідності розкрити психологічні якості особистості.

4. Емотивна функція полягає в переживанні людиною своїх стосунків з оточуючим світом. У процесі спілкування ці переживання вторинно відображаються у вигляді взаємовідносин: симпатій – антипатій, любові – ненависті, злагоди – конфлікту тощо. Дані взаємовідносини визначають соціально-психологічний фон взаємодії.

Також спілкування між людьми відбувається в декількох основних формах. Залежно від засобу передачі інформації розрізняють два види спілкування: мовне – за допомогою слів і звуків та немовне – за допомогою міміки і жестів. Важливим буде зазначити, що багато людей старше 15 років не вміють грамотно писати та для спілкування використовують неписьмову, а усну мову, а також невербальні символи і знаки.

Кожна людина у будь-якій ситуації грає якусь роль. Роль – це нормативна поведінка, яку оточуючі очікують від кожного, хто виконує певні соціальні функції. Та сама людина в різних ситуаціях виконує різні ролі: вдома це може бути глава сім'ї, на робочому місці – підлеглий, у транспорті – пасажир, у лікарні – пацієнт тощо. Соціальний контроль у процесах взаємодії зумовлюється соціальними очікуваннями такої поведінки від людини, яка б відповідала ситуації та обраній ролі.

Майже всім видам людського спілкування властива емоційна і суб'єктивна  упередженість. Визнання в любові відноситься до такого роду спілкування. Упередженість виявляється в багато яких сферах життя. Релігійні і національні упередження, стереотипи, забобони, обивательська думка, всілякі чутки, циркулюючі в  навколишньому світі, – все це є емоційно-оцінною інформацією. Вона може виконувати не тільки позитивну, але і негативну роль. Яскравий приклад – анонімка, тобто  повідомлення звичайно помилкової інформації без вказівки автора. В своїх пристрастях неважко перейти розумну міру. Дитину можна хвалити, але можна її і захвалювати. Можна встановити в сім’ї строгу дисципліну, а можна – паличну і т.д. Постійний перекіс – в позитивну або негативну сторону – завжди має шкідливі наслідки. Учні, яких хвалять батьки, вчителі і ровесники, швидше за все, матимуть високу самооцінку, а ті, яких всі критикують або ображають, – низьку. У перших поступово формується відчуття переваги і зарозумілість, а у других – комплекс неповноцінності та занижена самооцінка. Важливою складовою емоційного спілкування є емпатія – це здатність бачити мир з погляду іншої людини, ділити радість і горе, які та переживає. Емпатія – це, по-перше, чутливість до емоційних потреб іншої людини, уміння зрозуміти мовний і немовний  вияв відчуттів (слова, дотики, інтонації, жести), та, нарешті, готовність розділити ці відчуття. По-друге, це уміння відповісти на емоційну потребу у такий спосіб, який буде доречний для співбесідника. Напевно, з дитячими сварками зустрічаються всі батьки. Але якщо одні діти сваряться лише зрідка, то інші постійно конфліктують зі своїми однолітками, не вміючи знаходити вихід навіть із самих простих ситуацій. Однією з причин появи такої поведінки є не сформованість у них комунікативних навичок. Конфліктні діти хочуть і можуть спілкуватися, але, умовно кажучи, не мають достатнього уявлення про способи ефективного спілкування. Це часто відбувається у тих дітей, яким не вистачає уваги і турботи від батьків, яких постійно лають і критикують. Така дитина зганяє в конфлікті накопичені в її маленькій душі почуття образи і заздрості. А якщо ще при цьому дитина бачить, що його улюблені мама і тато постійно сваряться один з одним, то він, ймовірно, просто не уявляє собі, як можна спілкуватися без сварок і конфліктів. Можлива й інша ситуація. Якщо вдома дитина – безумовний центр загальної уваги, кумир сім'ї, якщо кожне його бажання одразу ж і беззаперечно виконується люблячими родичами, вона чекає такого ж ставлення до себе і з боку інших дітей і, звичайно ж, не отримує його. Тоді дитина починає домагатися бажаного, провокуючи своєю поведінкою постійні конфлікти.

При спілкуванні з людьми пам’ятайте також про правила уважного слухання, а саме:

1. Сконцентруйте свою увагу на співрозмовникові. Звертайте увагу на слова, позу, міміку, жести.

2. Перевірте, чи правильно Ви зрозуміли слова співрозмовника.

3. Не давайте порад.

4. Не давайте оцінок.

   

При спілкуванні з сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, ми пропонуємо використовувати такі методики:


Графік консультацій соціального педагога Харківської гімназії № 163 Дегтяр Ірини Євгенівни

ПОНЕДІЛОК- (для вчителів) 15.00-16.00

ВІВТОРОК - (для дітей) 13.00-15.00

ВІВТОРОК - (для батьків) 16.00-17.00

П'ЯТНИЦЯ - (для дітей) 16.00-17.00

ПЕРЕРВА НА ОБІД  -  12.00-13.00

                                                            Гра-дебати "Любов - це добро чи зло?"                                                                                          Мета даної гри полягає у поліпшенні міжособистих стосунків між хлопцями та дівчатами; розвиванні вміння володіти собою, вести дискусію, навички конструктивної діяльності; виховуванні поваги до представників протилежної статі, почуття власної гідності.
Сама гра проходить таким чином: учні діляться на дві групи та намагаються довести один одному одну з думок - "любов - добро" чи "любов - зло". В кінці такого своєрідного семінару підводиться висновок.
Соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій
На початку року проводились індивідуальні консультування та бесіди на тему: "Ми обираємо здоров'я"; інтерактивна бесіда "Захисти себе сам"; виховна лекція "Захисти себе, виховання добрих навичок"; бесіда "Життя - найбільший скарб"; участь у конкурсі малюнків "Моя сім'я"; інтерактивна бесыда з елементами рольової гри "Екран і наші діти"; бесіди з опікуном на тему "Здорова дитина - здорова нація", "Конвенція ООН про права дитини", "Мої права та обов'язки відповідно до чинного законодавства України", бесіди з педпрацівниками, класним керівником на тему "Екран і наші діти", "ТВ і комп'ютер, їх вплив на дитину", "Життя без шкідливих звичок"; відвідування дитини вдома; розвивальна робота з дитиною; просвітницька робота з опікунами на тему "Щаслива родина - квітуча Україна"; обстеження житлово-побутових умов, складання акту обстеження; оформлення документації на оздоровлення та матеріальної допомоги для дитини, консультації для опікунів з питань захисту і охорони прав дитини, індивідуальні консультаціїдля педпрацівників з тематики "За щасливе майбутнє наших дітей"

                                       Мама двері відчиня,
                                             Проводжа до школи,
                                                     Не забудем цього дня
                                                              Ми в житті ніколи!
                                        А татусь нам говорив,
                                              Як ішли ми в школу:
                                                      - Поважайте вчителів.
                                                            - Слухайтесь у всьому.
                                        Не забудем цього дня
                                               Ми в житті ніколи!
                                                        Найсвітліший край у нас,
                                                                  Найсвітліші школи!
                                                                  Кодекс совісті першокласника
                                                                     Поради В.Сухомлинського


1.Роби так, як має бути, не для годиться, не тому, що хтось побачить твої добрі вчинки і похвалить тебе, а за велінням власної совісті.

2. Бути справжньою людиною наодинці зі своєю совістю значно важче, ніж на людях, що оцінюють твої вчинки, схвалюють добро й засуджують зло.

3.Звітувати перед своєю совістю значно важче, ніж перед іншою людиною.

4. Якщо ти наодинці із собою робиш щось погане і думаєш, що про це ніхто не знатиме, то помиляєшся. Будь граничне чесним із собою.

5. Бажання зробити добро тільки заради того, щоб тебе похвалили, означає, що на чистому тілі твоєї совісті з'являється плямочка.

6. Совість — річ надзвичайно тонка, ніжна і примхлива. Якщо по турати її примхам, вона стає жорстокою. Треба володіти своєю совіс тю, тоді вона стане мудрим і благородним вартовим учинків, поведін ки, усього життя.

7. Володійте своєю совістю, виховуйте в собі вимогливість.

 

 

В щасливi i важкi години

Куди б нам не стелився шлях -

Не гасне вогнище родинне

В людських запалених сериях.

Коли на свiт з'являеться дитина,

Свiй перший крик, вiддавши висотi, -

Завжди радiе щиро вся родина

I щастя iй бажае у життi.

Ведуть у свiт дороги i стежини,

I день новий над свiтом устае.

Ну, що ми в цьому свiтi без родини?

Вона одна нам сили додае!

 

Пам'ятка для батьків

Шановні батьки!

Якщо ваші діти вам дорогі, якщо ви хочете бачити їх щасливими, допоможіть їм зберегти своє здоров'я. Постарайтеся зробити так, щоб у вашій родині заняття фізкультурою й спортом стали невід'ємною частиною спільного дозвілля.

• 3 раннього дитинства виховуйте у своєї дитини звичку займатися фізкультурою та спортом! Поважайте спортивні інтереси та вподобання своєї дитини! Підтримуйте її бажання брати участь у спортивних заходах класу й школи!
• Самі беріть участь у спортивних заходах класу й школи: це сприяє зміцненню вашого авторитету в очах власної дитини! Виховуйте у своїй дитині повагу до людей, що займаються спортом! Розповідайте про свої спортивні досягнення в дитинстві та підлітковому віці!

• Даруйте своїй дитині спортивний інвентар і спорядження! Власним прикладом демонструйте ставлення до фізкультури й спорту!

• Робіть зі своєю дитиною прогулянки свіжим повітрям усією родиною,походи й екскурсії!

• Радійте успіхам у спорті своєї дитини і її друзів!

• На почесному місці дома розміщуйте нагороди за спортивні досягнення своєї дитини!

• Підтримуйте свою дитину в разі невдач, загартовуйте її волю та характер!
Якщо ви любите своїх дітей, піклуєтеся про них, якщо ви хочете бачити їхщасливими, допоможіть їм знайти своє місце в цьому різноманітному і складному світі. Людина з'являється на світ, щоб бути щасливою. З метою адаптації учнів у шкільному середовищі та індивідуальному розвитку кожної дитини соціальним педагогом Дегтяр І.Є. булло проведено оппитування учнів Харківської гімназії № 163 "Ми  і інші діти" Діти висловлювали свої побажання дорослим, батькам,і вчителям. Давайте прислухаємося  до цих побажань:                                                                 Набагато краще, ніж я очікував.  Краще, ніж усі кого я знаю. Саме на це ми давно чекали. Це зворушило мене до глибини душі.Ще краще, ніж колись. Для мене важливо все, що тебе хвилює, тривожить і радує. За кожним разом у тебе виходить краще.                                                                                       Частіше кажіть дитині: Молодець! Добре! Дивовижно! Чудово! Прекрасно! Грандіозно! Незабутньо! Дотепно! Талановито! Незрівнянно! Гарно! Вже краще. Як у казці! Відмінно! Яскраво! Виразно! Чудовий початок! Ти просто диво! Ти на привильному шляху! Здорово! Вітаю! Ти сьогодні багато зробив. Для мене немає нікого, кращого за тебе. Навчи мене робити так само. Ти спритно це робиш. Це саме те, що треба.                                                                           Отут мені без тебе не обійтися. Я знав, що тобі це під силу. Ті мені потрібен саме таким, який є. Ніхто не може замінити для мене тебе. Я пишаюся тобою.                                                           Я щасливий, що ти у мене є. Для мене дуже важлива твоя думка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2015 пройшов виховний захід для учнів початкової школи "Якби я був чарівником".Учні 5-Б виготовили листівки,стіннівки,придумали твори та вірші.Деякі з дітей написали пісні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2015 З метою героїзації осіб,які віддали життя за незалежність України,вшанування їх пам’яті та консолідації українського народу проведено наступні заходи:
 
- круглий стіл з учнями 10-х класів « «Новий порядок» на Харківщині»;
 

 

- урок-конференція з учнями 10-х класів «Ціна Перемоги»;

 

 

 

Розповідаємо цікаву інформацію

 

 

Малюнки, які діти підготували для заходу

 

 

           13 листопада 2014 пройшов "День протидії торгівлі людьми"

 

Соціальна профілактика насильства серед дітей та учнівської молоді, організація виставки дитячих творчих робіт.

 

Одним з найважливіших напрямків профілактичної діяльності, спрямованої  на протидію насильству в умовах навчального закладу, є просвітницька робота серед дітей та учнівської молоді.

 

Виставка дитячих робіт

 

Проводиться робота з розяснення та вивчення чинного законодавства міжнародних актів з охорони дитинства з урахуванням вікових індивідуальних особливостей дітей та учнівської молоді

 

Проведення профілактичних заходів щодо попередження насильства серед дітей початкової школи

 

 

Виставка творчих робіт дітей

 

Проведення інтерактивного уроку "Добро починається з тебе" з метою формування правосвідомості та правової поведінки учнів

 

Навчально-методичний семінар соціальних педагогів

20 лютого 2014 року на базі Харківської гімназії №163 відбувся навчально-методичний семінар "Соціалізація дитини через взаємодію соціального педагога з сім'єю" соціальних педагогів загальноосвітніх закладів Орджонікідзевського району.  

 

Робота з педагогічним колективом та соціальними педагогами, психологами району

 

Ліпимо разом з 2-А класом!

 

Творча взаємодія учасників навчально-виховного процесу

 

Творчі роботи дітей

 

Результати творчої роботи учнів

Урок "Добро починається з тебе!"

Тиждень психології "Добро починається з тебе!"

КВК

1 Вересня – чудове шкільне свято!
Вітаємо всіх першокласників, які прийшли навчатися до нашої гімназії!

Робота соціального проекту "Знайди себе"

Урок на тему: "Як знайти себе у житті"

Роботи дітей на тему: "Добро та зло"

Урок на тему: "Вибір. Майбутнє. Проблема вибору"

 

Інтерактивна бесіда з гендерного виховання в 4-а класі.

Жінка і чоловік повинні бути рівними, але різними


Людина з'являється на світ, щоб бути щасливою. Звісно, всі ми маємо різні уподобання, здібності, прагнення: хтось захоплюється спортом, а хтось - музикою, одні прагнуть зробити кар'єру в бізнесі, а інші - вирощувати хліб, моделювати одяг, будувати літаки, писати картини. Щоб кожен з нас досяг омріяного щастя й займався тим, до чого лежить душа і є хист, ми повинні мати рівні можливості для навчання, лікування, створення сім'ї, здобуття професії, отримання цікавої й високооплачуваної роботи. Все повинно залежати лише від нашої наполегливості у прагненні досягти успіху, а не від того, жіночої ми чи чоловічої статі.

Ще від народження дитина потрапляє у світ, де існують забобони та упередження (стереотипи), про те, якою повинна бути «справжня дівчинка - майбутня господиня», а яким - «справжній хлопчик - майбутній воїн і захисник». Спочатку нас кладуть у дитячі колиски різного кольору, перев'язують стрічками різного кольору, пізніше відводять до «дівчачих» і «хлопчачих» гуртків та секцій; навіть уроки праці у школі проводяться окремо для дівчат та хлопців... Далі, у дорослому житті, чуємо про «жіночі» й «чоловічі» професії, «жіночі» й «чоловічі» обов'язки у родині, «жіночі» й чоловічі» зарплати. Навіть приказки та примовки, на кшталт «вислухай жінку та зроби навпаки», вважаються «народною мудрістю»...


Про внесок і заслуги чоловіків відомо багато, адже саме чоловіки - головні персонажі кінострічок, підручників; вони - часті гості на телеекрані. Жінки ж, як правило, залишаються за кадром.

Заробітна плата жінок майже на третину менша, ніж чоловіків, і безробітних серед жінок значно більше, пенсія жінок через 20-30 років становитиме менше половини пенсії чоловіків.

У той же час, сьогодні більше жінок, ніж чоловіків, навчаються на лікарів та юристів; жінки є основними покупцями продукції, здійснюючи до 80 відсотків покупок ліків, продуктів харчування, меблів та інших побутових речей. Жінки також більше, ніж чоловіки, витрачають часу на ведення домашнього господарства: від 24 до 35 годин на тиждень порівняно з 7 годинами у чоловіків. Окрім того, що це несправедливо, так це ще й невигідно для країни, адже в державах з високим ступенем тендерної рівності жінок і чоловіків більш високими темпами зростає економіка й добробут громадян, скорочується кількість знедолених.

Від українських чоловіків також можна почути нарікання на тендерну дискримінацію. Так, ще донедавна, відпустку із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги з державного соціального страхуванню мали лише жінки. Тепер її також можуть отримати батько, бабуся, дід чи інший родич. Тепер, як і свого часу прем'єр-міністри-чоловіки Фінляндії та Великої Британії, українські чоловіки можуть брати «декретні» відпустки. Хоча при вирішенні питання, з ким із батьків залишатимуться неповнолітні діти при розірванні шлюбу, закон і не надає переваг жінці чи чоловікові, але при його застосуванні суди майже завжди стають на бік матері.

Інший приклад - чоловіки в Україні мають право всиновлювати дітей нарівні з жінками, але, на відміну від жінок, їм не може надаватися відпустка тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги.

Жінки, середня тривалість життя яких 74 роки, виходять на пенсію в 55 років, а чоловіки, які в середньому живуть 62 роки, - у 60 років. Показово, що чоловіки не вважають себе дискримінованими, бо в суспільстві існує стереотип, що «справжній чоловік» не повинен нарікати чи скаржитися...

Виходить, що, ніби-то існує «замкнене коло», яке неможливо розірвати? Зовсім ні! Для забезпечення тендерної рівності потрібно, на перший погляд, небагато: 1) прийняти необхідні закони; 2) домогтися їх неухильного виконання; 3) подолати тендерні стереотипи в суспільстві.

Перше завдання у значній мірі вже виконане. Ще наприкінці минулого століття закони про рівність статей були прийняті в Данії, Швеції, Норвегії, а згодом їх приклад наслідували Ісландія, Фінляндія, Канада, Литва, Японія, Франція, Німеччина, Словенія, Хорватія, Румунія, Естонія та ряд інших країн.

У результаті вжитих заходів у Великій Британії представництво жінок на вищих державних посадах збільшилося до 45-50 відсотків. У Бельгії п'ять років тому було прийнято конституційні зобов'язання, згідно з якими органи влади, в яких не представлені жінки, вважаються неконституційними. У Франції на партії, що не забезпечують рівноваги статей у своїх передвиборчих списках, накладають значні грошові штрафи.

Законодавство України, насамперед Конституція, також закріплює тендерну рівність у нашій країні. У статті 24 Основного Закону записано: "Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоровая жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям".

Більше того - в Україні прийнято окремий Закон „Про забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків", який вступив у силу з 1 січня 2006 року, який передбачає покарання за дискримінацію за статевою ознакою. Закон також зобов'язує політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України забезпечити адекватне представництво жінок і чоловіків у виборчих списках, за ним забороняється відмовляти у прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування за статевою ознакою, роботодавцям забороняється, за окремими винятками, в оголошеннях про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам. За міжнародними стандартами мінімальним представництвом однієї зі статей, яке дає підстави відносити країну до держав з усталеною демократичною системою, вважається 10 відсотків. А ґендерно- збалансованим вважається співвідношення 30:70 представників тієї чи іншої статі. Серед інших 192 держав світу Україна у 2000 році приєдналася до Цілей розвитку тисячоліття прийнятих на Саміті Тисячоліття ООН. Серед глобальних цілей, що стоять перед людством, таких як подолання бідності та -запобігання поширенню інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції - досягнення до 2015 року рівності жінок і чоловіків. До цих Цілей приєдналася і Україна, поставивши за мету досягти гендерно-збалансованого представництва жінок і чоловіків у законодавчій та вищій виконавчій владі.

Справа тепер за тим, щоб закони виконувалися. Належить створити такі умови, щоб жінки й чоловіки:

- були економічно незалежними;

- могли поєднувати роботу й кар'єру з сімейними обов'язками;

- мали рівний доступ до престижної і високооплачуваної роботи;

- мали однакові права на просування по службі тощо.

Подолання тендерних стереотипів - справа кожної(го) з нас окремо й усього загалу в цілому. Стереотипи дуже живучі, але вони безсилі проти освічених, толерантних і демократично налаштованих людей. Запорука успіху у цій справі як у дотриманні законодавства, так і у ґендерно- врівноваженому ставленні одне до одного представників обох статей у школі, університеті, на робочому місці, у побуті.

 

Підготовка творчої виставки до свята "День Вчителя"

Проведення інтерактивного уроку "Ми за здоровий спосіб життя" з дітьми перших класів

Виставка дитячих малюнків "Світ очима Дітей" до дня відкритих дверей. Активну участь прийняли діти пільгових категорій

 

Творчі презентації наших дітей                                                                  

Милосердя і доброта - людства два крила

Моя семья

Толерантность

Отношение подростков к алкоголю, табаку и наркотикам

Спасем планету вместе     

Против наркотиков

Любовь как чувство

Добро и зло

Казки-розповіді про гарні манери

 

Твори наших дітей   

Боротьба добра і зла, Лазебний Ігор

Боротьба добра і зла у нашому житті, Платухіна Марія

Боротьба добра і зла у нашому житті, Снопкова Валерія

Боротьба добра і зла у нашому житті, Солошина Анна

                 

                                                               

                                                                                              Роботи учнів на тему "Як зробити життя краще"